logo_2012.jpg

I morgon opnar E39 Kvivsvegen

Hotel Alexandra, Loen fredag 21. september 2012

PROGRAM FREDAG 21.SEPTEMBER 2012

Kl 11.00 – 17.45: Loensalen

Ny infrastruktur og teknologi: Forventning og mulegheit, eller kanskje utfordringar og avgrensa handlingsrom også ?

Arrangør: Maritim Forening for Søre Sunnmøre, Maritim foreining Sogn og Fjordane, Kviven as

Samarbeidspartnarar: SafeRoad as, Vik Ørsta as, Sparebanken Sogn og Fjordane, Sparebank 1 Søre Sunnmøre, Stryn Næringsliv

 

10.00 – 11.00 Registrering 
 

Film & velkomst v/ Fylkesordførar Åshild Kjelsnes

Opningsinnlegg
v/ Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete

Kvivsvegen – hva skal vi bruke den til? 
v/ Konsernsjef Jon Erik Engeset, SafeRoad AS

Ei global næring sine lokale behov
v/ Styreleiar Kjersti Kleven, Kleven Maritime AS

Utviklingspotensiale i den nye regionen / Endra strukturar
v / Adm. direktør Arvid Andenæs, Sparebanken Sogn og Fjordane

Lokale fyrtårn og nye alliansar?
v/ Dagleg leiar Jostein Bøe, Stryvo AS

13.00 – 13.45 Lunsj / mingling
13.45 – 15.15

Det godes verste fiende
v/ Adm. direktør Øyvind Tørlen, Ekornes ASA

Den mjukaste trafikanten i Kvivsvegen
v / Adm. banksjef John Arne Winsnes, Sparebank1 Søre Sunnmøre.

Kommunal (nærings)beredskap generelt, og for reiselivet spesielt: Kva kan vi vente no
v / Fylkesdirektør næringsavdelinga SF, Jan Heggheim.

Næringslivet i Møre og Romsdal
v/ Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik, Møre og Romsdal FK

Klyngesamarbeid
v/ Styreleiar Agnar Strømsnes, Maritim foreining Sogn og Fjordane.

Design og innovasjon trinn for trinn
v/ John Herman Foss Hagen, Hagen as

15.15 – 16.00 Pause: Kaffe / te
16.00 – 17.45

Smartare og hurtigare vegbygging
v/ Stortingsrepresentant Øyvind Hallaraker, Høgre.

Smartare vegtrafikk med ITS
v/ Regionvegsjef Berit Brendskag Lied, Statens vegvesen Region midt

Er det mogleg ? / korleis stanse forfallet i vegnettet
v/ Regionvegsjef Helge Eidsnes, Statens vegvesen Region vest

Kvifor Kystvegen
v/ Prosjektleiar Kristin Maurstad, Fram Flora

Ferjefri E39
v/ Prosjektleiar Olav Ellevset, Statens vegvesen Vegdirektoratet

Oppsummering / avslutning av konferansen
v/ Fylkesordførar Jon Aasen.

17.45 Tid til fri disposisjon for alle
   
Konferansepåmelding innan 14. september til post@kviven.no 

Eigenandel dagpakke m/lunsj og kaffipauser: kr. 1.500,-

Overnatting kan for eiga rekning tingast på Hotel Alexandra eller Hotel Loenfjord.
Tlf.: 57 87 50 00 eller epost: alex@alexandra.no Bruk kode: TPK2012.

(Med atterhald om kapasitet, endra program/rekkefølgje).